White lives also matter: black man kills female taxi driver